THIẾT KẾ : Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC)

 • Mặt bằng Tổng thể
 • Khu vực Lễ tân
 • Phối cảnh tổng thể
 • Phối cảnh Tổng thể
 • Phòng họp lớn
 • Phòng họp lớn

THI CÔNG : Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC)

 • Khu vực Lễ tân
 • Phòng Tổng Giám Đốc
 • Phòng Tổng Giám Đốc
 • Khu nhân viê
 • Khu nhân viên
 • Khu nhân viên