THIẾT KẾ : Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình

  • Khu vực Bar & Cafe
  • Khu vực Bar & Cafe
  • Sảnh ngoài khu Biilliards
  • Khu Biilliards