THIẾT KẾ : Công ty Tyco Electronics ( COMMSCOPE)

  • Gian trưng bày Sản phẩm
  • Gian trưng bày Sản phẩm
  • Gian trưng bày Sản phẩm
  • Hệ bàn Nhân viên
  • Phối cảnh Tổng thể
  • Phối cảnh Tổng thể

THI CÔNG : Công ty Tyco Electronics ( COMMSCOPE)

  • Gian trưng bày - TE connectivity
  • Gian trưng bày - TE connectivity
  • chuyển đổi thành COMMSCOPE
  • Mặt ngoài Cty COMMSCOPE