THIẾT KẾ : Công ty tài chính TKV

  • Lễ tân & Backdrop
  • Phối cảnh Tổng thể
  • Phối cảnh Tổng thể

THI CÔNG : Công ty tài chính TKV

  • Thi công backdrop
  • Thi công backdrop
  • Hoàn thiện backdrop
  • Khu nhân viên