THIẾT KẾ : Công ty BH BIDV (BIC) Bến Thành

 • Khu vực Lễ tân
 • Phối cảnh Tổng thể
 • Phối cảnh Tổng thể
 • Phòng họp lớn
 • Phòng họp lớn
 • Phòng Giám Đốc

THI CÔNG : Công ty BH BIDV (BIC) Bến Thành

 • khu vực hành lang ngoài
 • Vận chuyển đồ thi công
 • Thi công vách thạch cao
 • Mặt ngoài phòng họp lớn
 • Phòng họp lớn
 • Khu Nhân viên