THIẾT KẾ : công ty bảo hiểm BIDV Bắc Trung Bộ

  • Lễ tân & Backdrop
  • Phối cảnh tổng thể 1
  • Phối cảnh tổng thể 2
  • Phòng họp lớn

THI CÔNG : công ty bảo hiểm BIDV Bắc Trung Bộ

  • Khu vực Lễ tân
  • Khu Nhân viên
  • Khu Nhân viên
  • Khu Nhân viên