ATM/ Hình ảnh thiết kế

 • BIDV - Autobank phối cảnh mặt trước
 • BIDV - Autobank phối cảnh mặt bên
 • BIDV - Autobank phối cảnh mặt bên
 • BIDV - Autobank phối cảnh mặt bên trong
 • BIDV - Autobank phối cảnh trên xuống ( bỏ mái)
 • BIDV - Autobank phối cảnh trên xuống
 • BIDV - Autobank phối cảnh mặt trước
 • BIDV - Booth ATM ngoài trời
 • TECHCOMBANK - Booth ATM ngoài trời
 • Vietcombank - Booth ATM xuyên tường
 • Vietcombank - Booth ATM xuyên tường
 • Vietcombank - Booth ATM ngoài trời
 • VIBANK - Booth ATM ngoài trời
 • TECHCOMBANK - Booth ATM ngoài trời

ATM/Hình ảnh thi công