THIẾT KẾ : Công ty Tyco Electronics ( COMMSCOPE)

THI CÔNG : Công ty Tyco Electronics ( COMMSCOPE)

  • Gian trưng bày - TE connectivity
  • Gian trưng bày - TE connectivity
  • chuyển đổi thành COMMSCOPE
  • Mặt ngoài Cty COMMSCOPE