THIẾT KẾ : Công ty SEMECO Việt Nam

  • Lễ tân & Backdrop
  • Phối cảnh Tổng thể
  • Phối cảnh Tổng thể
  • Khu Nhân viên

THI CÔNG : Công ty SEMECO Việt Nam