THIẾT KẾ : Công ty Hellmann Việt Nam

  • Lễ tân & Backdrop
  • Phối cảnh Tổng thể
  • Phối cảnh Tổng thể
  • Bàn Nhân viên

THI CÔNG : Công ty Hellmann Việt Nam

  • Lễ tân & Backdrop
  • Khu Nhân viên
  • Khu Nhân viên
  • Khu Nhân viên